Társasházi Ügyek

Társasházi Ügyek

Vállalom jogi feladatok elvégzését társasházak és társasházi tulajdonosok részére. A társasházi tulajdonosok és a közös képviselő társasházi jogi ismereteinek támogatása jelentős mértékben hozzájárul a konszenzusos rendezés eléréséhez.

Egyszerű példa, ha a vitás társasházi határozatok áttekintése megtörténik, mérsékelni lehet a társasházi határozatok hatályon kívül helyezését. További példa, ha időben elindítja a behajtási folyamatokat, akkor nagyobb az esélye a kintlévőség behajtásának.

Keressen fel, ha a társasház jogi ügyeivel kapcsolatos kérdése van:

    – alapító okirat készítése és módosítása
   –  szervezeti és működési szabályzat írása és áttekintése
    – szabályzatok kidolgozása
    – közgyűlési határozatok véleményezése, bírósági megtámadása
    – peres és nem peres eljárások lefolytatása,  igényérvényesítés

A társasházi jog törvényi háttere:
Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok érdekeinek érvényesítése érdekében a következő törvényeket alkotta:

Társasházi Törvény – 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
Lakószövetkezeti Törvény – 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről
Lakástörvény – 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
189/1998. (XI. 23.) Korm. rendelet a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról
2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
2008. évi XL. törvény a földgázellátásról
2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói
berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó
műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról
19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek
és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról
2000. évi C. törvény a számvitelről
479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési
és építési követelményekről
2013. évi CLXVII. törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkentés
végrehajtásához szükséges módosításáról
2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról
181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról
o°
Társasházi jogász: mert a legnagyobb érték az otthonunk!